SHL VP 100 NEW

Liên hệ

SHL VP 100 NEW là sản phẩm dầu bơm chân không với cấp độ nhớt ISO VG 100 có khả năng chống oxy hóa tốt, bền hóa học, làm giảm hình thành bùn cặn và muội than do quá trình oxy hóa, do đó kéo dài tuổi thọ của dầu.

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
showroom