SHL SYNTHERM 32L

Liên hệ

SHL SYNTHERM 32L là loại dầu truyền nhiệt được tổng hợp từ loại alkyl benzen mạch nhánh. Sản phẩm được ứng dụng vào các quy trình đòi hỏi pha lỏng truyền nhiệt gián tiếp trong các hệ thống tuần hoàn khác nhau. Nhiệt độ sử dụng thích hợp khoảng < 290°C trong nhà máy, sử dụng chung cho các thiết bị gia nhiệt gián tiếp.

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
showroom