SHL SYNTHDRO FR SERIES

Liên hệ

SHL SYNTHDRO FR 32/ 46/ 68/ 100 là dầu thủy lực chống cháy được pha chế từ gốc este với hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn và ăn mòn. Dầu thủy lực chống cháy loại polyol este tổng hợp để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu mức độ cao độ bôi trơn và khả năng chống cháy cho nha máy. Được pha chế để làm việc trong các hệ thống thủy lực áp suất cao lên đến 7500 psi có vai trò vô cùng quan trọng. Nó dùng để bôi trơn làm mát tại những vị trí có nguy cơ gây cháy nổ do động cơ làm việc quá mức như hệ thống thủy lực trong lò nung sắt , thép, các nhà máy đúc khuôn…

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
showroom