DỊCH VỤ HỖ TRỢ VÀ CẢI TIẾN SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU

  • Tại đây, chúng tôi hiểu rằng không có một loại dầu nhờn hoàn hảo cho tất cả các ứng dụng. Đôi khi, bạn có thể đang tìm kiếm một sản phẩm độc đáo và tùy chỉnh để đáp ứng đúng yêu cầu của bạn. Đó là lúc dịch vụ của chúng tôi trở nên quan trọng.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và cải tiến dầu nhờn theo yêu cầu của bạn. Đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để hiểu rõ các yêu cầu cụ thể của hệ thống, máy móc và mục tiêu bạn đặt ra. Bộ phận R&D sử dụng kỹ thuật tiên tiến để đề xuất hoặc phát triển dầu nhờn tùy chỉnh chính xác theo yêu cầu cho bạn.Chúng tôi cam kết đưa ra giải pháp tối ưu cho bạn, đảm bảo rằng sản phẩm dầu nhờn sẽ hoạt động tốt nhất trong môi trường làm việc của hệ thống, máy móc
  • Hãy để SHL ASEAN trở thành đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc tùy chỉnh và cải tiến sản phẩm dầu nhờn theo yêu cầu của bạn. Sự sáng tạo và tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được hiệu suất tối ưu và đáp ứng mọi nhu cầu đặc biệt của bạn.