SHL THERM 32

Liên hệ

SHL THERM 32 là sản phẩm dầu truyền nhiệt gốc khoáng cao cấp với cấp độ nhớt ISO VG 32. Sản phẩm phù hợp làm phương tiện truyền nhiệt cho các hệ truyền nhiệt gián tiếp tuần hoàn và kín. Nhiệt độ vận hành truyền nhiệt trung bình là -20 ~ 300oC

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
showroom