SHL SOL-QUENCH 7 NF

Liên hệ

SHL SOL-QUENCH 7 NF là dầu tôi kim loại pha nước được chế tạo đặc biệt có khả năng tạo thành màng PAG (Polyalkylene Glycol) trên bề mặt của kim loại nhiệt luyện. Bằng cách này có thể ngăn chặn sự hình thành lớp phủ hơi và tách nhiệt một cách đồng nhất, thậm chí có thể làm cứng ngay cả đối với các cấu trúc phức tạp. Không có vết nứt; ít biến dạng và giúp vật liệu đạt được cấu trúc phân tử và tính chất cơ học mong muốn trong kim loại.

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
showroom