SHL ROLL RH 33DH

Liên hệ

SHL ROLL RH 33DH là dầu nhũ tương gốc nước dành cho kim loại màu. Đây là loại dầu hiệu suất cao được thiết kế để ổn định nhũ tương và ổn định phân hủy.

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
Danh mục:
showroom