SHL QUENCH 100B

Liên hệ

SHL QUENCH 100B là dầu xử lý nhiệt (còn gọi là dầu nhiệt luyện; dầu tôi kim loại) có vai trò kiểm soát nhiệt độ và giải nhiệt nhanh chóng để đạt được cấu trúc phân tử và tính chất cơ học mong muốn trong kim loại. Quá trình giải nhiệt này tạo ra cấu trúc tinh thể mới trong kim loại và cải thiện tính chất cơ học như độ cứng cao

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
showroom