SHL MARQUENCH 100

Liên hệ

SHL MARQUENCH 100 là dầu tôi kim loại bán nóng (gia nhiệt dầu lên trước khi nhúng vật liệu vào) được chế tạo đặc biệt có khả năng giải nhiệt và biến đổi cấu trúc phân tử kim loại theo mong muốn mà dầu nhiệt luyện nguội không đáp ứng được. Không có vết nứt; ít biến dạng và giúp vật liệu đạt được cấu trúc phân tử và tính chất cơ học mong muốn trong kim loại.

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
showroom