SHL ECO SL 10W40

Liên hệ

ECO SL 10W40 là dầu động cơ xếp tầng đa năng, được thiết kế hiệu quả cho các ứng dụng động cơ xe máy 4 giúp bôi trơn và bảo vệ động cơ xe máy. Dầu SHL ECO SL 10W40 được phát triển với công nghệ sản xuất dầu nhờn tiên tiến nhất Hàn Quốc.

035 402 9579 - 035 464 9579
035 402 9579 - 035 464 9579
showroom