SHL

   >   Company   >   SHL

Công ty TNHH SHL là tên mới của Samhwa Lube Oil Co., Ltd.
đã được các nhà lãnh đạo tự hào của dầu nhờn của Hàn Quốc
công nghiệp trong 50 năm qua

 

Công ty TNHH SHL thừa hưởng chất lượng của dầu bôi trơn Samhwa [Công ty TNHH Dầu Samhwa Lube]
và kết hợp một triết lý quản lý của ‘ba thành phần của vũ trụ (三才): SKY (天), HUMAN (人), LAND (地),’
hay nói cách khác, tinh thần cân bằng và hài hòa. Logo công ty của Công ty TNHH SHL là biểu tượng của lời hứa và
cũng đại diện cho sự đi lên của ‘ba thành phần của vũ trụ (三才)’.
Màu sắc của ‘GREEN’ đại diện cho lợi ích công cộng, thân thiện với môi trường và chất lượng trung tâm của con người của Công ty TNHH SHL

Giới thiệu CI

Như ý nghĩa của ‘Trust in SHL’, thiết kế của CI nhấn mạnh đến niềm tin và sự tin tưởng.
Niềm tin có cùng ý nghĩa với lời hứa.
Nó có thể nhắc nhở chúng ta về những cử chỉ đầy hứa hẹn với ngón tay cái (màu xanh lá cây) gấp lại và pinkie (màu xanh) lớn lên.
Hình dạng màu xanh lá cây xếp của phía bên phải có ý nghĩa lan rộng khắp thế giới.
Bóng dưới biểu tượng chứa hình ảnh của sự gia tăng và nhảy vọt ..
Ba hình biểu tượng ‘SHL’ tương ứng chứa đựng ý nghĩa của bầu trời, con người và đất đai.