SHL ASEAN


 

Công ty TNHH SHL là công ty đại diện cho ngành công nghiệp dầu nhờn Hàn Quốc trong 50 năm qua.
Để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao ở Việt Nam và các nước ASEAN, công ty TNHH SHL ASEAN chính thức thành lập vào ngày 28 tháng 2 năm 2017 nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.