Lịch sử công ty

  >   Giới thiệu công ty  >   Lịch sử công ty

1971 - 1990

Thời kỳ nền tảng

Được thành lập vào năm 1971, SHL đã cung cấp nền tảng cho công nghệ trong nước để phát triển nhờ trở thành công ty đầu tiên thành công trong việc sản xuất các loại dầu lăn nhôm trong nước.

1990 - 2000

Thời kỳ hội nhập công nghệ

SHL đã đạt được sự công nhận của công nghệ thông qua việc có được các chứng nhận và tiêu chuẩn khác nhau và đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh của mình.

2000 - 2010

Giai đoạn Mở rộng

Sau khi hoàn thành Nhà máy số 2 và thành lập chi nhánh mới, SHL đã đạt được thành công trên toàn cầu bằng cách mở rộng xuất khẩu các sản phẩm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

2011 - 2014

Thời kỳ tiến bộ

SHL đã có những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp quốc gia thông qua nghiên cứu công nghệ vô tận và phát triển sản phẩm. Ngoài ra, bằng cách sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, SHL đang nỗ lực để tạo ra một tương lai chung sống giữa nhân loại và tự nhiên.

2015 -

Thời kỳ nền tảng thứ hai

Là một nhà lãnh đạo tự hào của ngành công nghiệp dầu nhớt của Hàn Quốc, Công ty TNHH SHL đang chuẩn bị đặt nền móng cho 50 năm tới và sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành nhà lãnh đạo ngành công nghiệp toàn cầu.

Thời kỳ nền tảng

1971 - 1990

Thời kỳ nền tảng

Được thành lập vào năm 1971, SHL đã cung cấp nền tảng cho công nghệ trong nước để phát triển nhờ trở thành công ty đầu tiên thành công trong việc sản xuất các loại dầu lăn nhôm trong nước.

Hội nhập công nghệ

1990 - 2000

Thời kỳ hội nhập công nghệ

SHL đã đạt được sự công nhận của công nghệ thông qua việc có được các chứng nhận và tiêu chuẩn khác nhau và đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh của mình.

Mở rộng

2000 - 2010

Giai đoạn Mở rộng

Sau khi hoàn thành Nhà máy số 2 và thành lập chi nhánh mới, SHL đã đạt được thành công trên toàn cầu bằng cách mở rộng xuất khẩu các sản phẩm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Thành tựu tiến bộ

2011 - 2014

Thời kỳ tiến bộ

SHL đã có những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp quốc gia thông qua nghiên cứu công nghệ vô tận và phát triển sản phẩm. Ngoài ra, bằng cách sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, SHL đang nỗ lực để tạo ra một tương lai chung sống giữa nhân loại và tự nhiên.

Thời kỳ thứ hai

2015 -

Thời kỳ nền tảng thứ hai

Là một nhà lãnh đạo tự hào của ngành công nghiệp dầu nhớt của Hàn Quốc, Công ty TNHH SHL đang chuẩn bị đặt nền móng cho 50 năm tới và sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành nhà lãnh đạo ngành công nghiệp toàn cầu.