Đóng góp xã hội

 >   Cộng đồng   >   Đóng góp xã hội

SHL công nhận bản chất công khai của một doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của nó,
và đã cài đặt một hệ thống đóng góp xã hội như là một phương tiện để nuôi dưỡng văn hóa cho.

Ban điều hành SHL và nhân viên làm việc cá nhân
đóng góp từ tiền lương hàng tháng cho
bất kỳ số tiền dưới 10.000 KRW
nói trên tiền lương của họ
(Tự động đóng góp được thực hiện từ
tiền lương hàng tháng của người lao động
người đã đồng ý trước)

SHL thực hiện việc đóng góp của công ty
theo khối lượng bán hàng
(Tự động tặng 50 Won mỗi
1D / M của công ty)

SHL đóng góp thêm
dựa trên doanh thu hàng năm