Dầu thủy lực

   >   Giới thiệu sản phẩm >   Dầu thủy lực

Dầu thủy lực khoáng: Dòng SHL Synthdro cho thấy sự thay đổi độ nhớt ít hơn bất kể nhiệt độ và cho thấy khả năng bôi trơn tuyệt vời. Chúng cũng rất bền với lực cắt cơ học.

Dầu thủy lực chống cháy: SHL Synthdro FR Series là sản phẩm dựa trên este axit béo và nó có các sản phẩm chống cháy tuyệt vời được chứng nhận khả năng của khách hàng. Nó cho thấy khả năng phân hủy sinh học tuyệt vời và đã đạt được dấu ấn môi trường của Hàn Quốc. Dòng SHL Synthdro FR đã liên tục được công nhận là một trong những sản phẩm hàng đầu trong ngành.

Product Name Typical Data Application
USE ISO grade Kinematic Viscosity
,cSt, 40℃
Viscosity index Pour
Point,℃
Flash
point,℃
Nitrile rubber Fluoro rubber Silicone Rubber Polyure thane Rubber Effect on the metal Pressure control valve The flow control valve
SHL SYNTHDRO 32AW Anti- wear type Hydraulic oil ISO VG 32 32 105 -30 ≥220
SHL SYNTHDRO 46AW ISO VG 46 46 108 -30 ≥220
SHL SYNTHDRO 68AW ISO VG 68 68 108 -30 ≥220
SHL SYNTHDRO 220AW ISO VG 220 220 102 -23 ≥220
SHL SYNTHDRO 46HF Zn-Free Anti- wear type Hydraulic oil ISO VG 100 46 156 -35 ≥220
SHL SYNTHDRO 32HV High viscosity index type Hydraulic oil ISO VG 32 32 145 -45 ≥220
SHL SYNTHDRO 46HV ISO VG 46 46 150 -45 ≥220
SHL SYNTHDRO 68HV ISO VG 68 68 145 -45 ≥220
Product Name Typical Data Application
USE ISO grade Kinematic Viscosity ,cSt, 40℃ Viscosity index Pour Point,℃ Flash point,℃ Nitrile rubber Fluoro rubber Silicone Rubber Polyure thane Rubber Effect on the metal Pressure control valve The flow control valve
SHL SYNTHDRO FR46 Fire Resistant ISO VG 46 46 180 -30 ≥280
SHL SYNTHDRO FR68 ISO VG 68 68 180 -30 ≥280
SHL SYNTHDRO FR100 ISO VG 100 100 200 -30 ≥250
Product Name Typical Data Application
USE ISO grade Kinematic Viscosity ,cSt, 40℃ Viscosity index Pour Point,℃ Flash point,℃ Nitrile rubber Fluoro rubber Silicone Rubber Polyure thane Rubber Effect on the metal Pressure control valve The flow control valve
SHL SYNTHDRO FRW38 Fire Resistant ISO VG 38 38 200 -45 Not measured
SHL SYNTHDRO FRW46 ISO VG 46 46 210 -45 Not measured
SHL SYNTHDRO FRW68 ISO VG 68 68 220 -45 Not measured
Mineral oil type
Product Name Typical Data Application
USE ISO grade Kinematic Viscosity
,cSt, 40℃
Viscosity index Pour
Point,℃
Flash
point,℃
Nitrile rubber Fluoro rubber Silicone Rubber Polyure thane Rubber Effect on the metal Pressure control valve The flow control valve
SHL SYNTHDRO 32AW Anti- wear type Hydraulic oil ISO VG 32 32 105 -30 ≥220
SHL SYNTHDRO 46AW ISO VG 46 46 108 -30 ≥220
SHL SYNTHDRO 68AW ISO VG 68 68 108 -30 ≥220
SHL SYNTHDRO 220AW ISO VG 220 220 102 -23 ≥220
SHL SYNTHDRO 46HF Zn-Free Anti- wear type Hydraulic oil ISO VG 100 46 156 -35 ≥220
SHL SYNTHDRO 32HV High viscosity index type Hydraulic oil ISO VG 32 32 145 -45 ≥220
SHL SYNTHDRO 46HV ISO VG 46 46 150 -45 ≥220
SHL SYNTHDRO 68HV ISO VG 68 68 145 -45 ≥220
Polyolester type
Product Name Typical Data Application
USE ISO grade Kinematic Viscosity ,cSt, 40℃ Viscosity index Pour Point,℃ Flash point,℃ Nitrile rubber Fluoro rubber Silicone Rubber Polyure thane Rubber Effect on the metal Pressure control valve The flow control valve
SHL SYNTHDRO FR46 Fire Resistant ISO VG 46 46 180 -30 ≥280
SHL SYNTHDRO FR68 ISO VG 68 68 180 -30 ≥280
SHL SYNTHDRO FR100 ISO VG 100 100 200 -30 ≥250
Water-Glycol type
Product Name Typical Data Application
USE ISO grade Kinematic Viscosity ,cSt, 40℃ Viscosity index Pour Point,℃ Flash point,℃ Nitrile rubber Fluoro rubber Silicone Rubber Polyure thane Rubber Effect on the metal Pressure control valve The flow control valve
SHL SYNTHDRO FRW38 Fire Resistant ISO VG 38 38 200 -45 Not measured
SHL SYNTHDRO FRW46 ISO VG 46 46 210 -45 Not measured
SHL SYNTHDRO FRW68 ISO VG 68 68 220 -45 Not measured